BRANKO VUKIČEVIĆ – LEKSIKOGRAF

BRANKO D.P. VUKIČEVIĆ je srpski leksikograf a napisao je sledeće rečnike:

VELIKI GRAĐEVINSKI REČNIK – englesko-srpski/srpsko-engleski,  izišao je 2003. Godine, 50.000 odrednica, 984 strana.

 

 

 

 

PRAVNI REČNIK –  englesko-srpski/srpsko-engleski,   izšao  je 2005. godine, 50.000 odrednica, 984 strana.

 

 

 

 

PRAVNI REČNIK – srpsko-engleski,  izišao je 2005. godine. Odrednica 50.000,  984 strana.

 

 

 

 

 

FOTOGRAFSKI REČNIK , englesko-srpski/srpsko-engleski,  izišao je 2005. godine, 35.000 odrednica, 600 strana.

 

 

 

 

REČNIK ŠTAMPARSTVA I IZDAVAŠTVA, englesko-srpski/srpsko-engleski , izišao je 2005. godine, 40.000 odrednica, 840 strana.

 

 

 

 

MUZIČKI LEKSIKON, englesko-srpski/srpsko-engleski, izišao je 2006. Godine,  40.000 odrednica, 840 strana.

 

 

 

 

REČNIK KULINARSTVA – englesko-srpski/srpsko-engleski, izišao je  2005. godine, 35.000 odrednica, 560 strana.

 

 

 

 

REČNIK PRAVOSLAVLJA – englesko-srpski/srpsko-engleski , izišao je 2004. godine, 50.000 odrednica,1111 strana.

 

 

 

 

REČNIK KOMERCIJALNIH TERMINA– englesko-srpski/srpsko-engleski ,   izšao je 2005. Godine,  16.000 odrednica, 340  strana

 

 

 

 


Branko Vukičević je posle  2006.  godine dopunio i napisao  sledeće rečnike:

VELIKI GRAĐEVINSKI REČNIK, Na povećanom formatu  – englesko-srpski/srpsko-engleski koji je izišao 2011. godine . Orednica 80.000 , 1138 strana;  2011. godine

 

 

 

VELIKI PRAVNI REČNIK, englesko-srpski na povećanom formatu koji je izišao 2014 godine. Odrednica 100.000, strana 1483.

 

 

 

 

VELIKI PRAVNI REČNIK, srpsko-engleski  na povećanom formatu koji je izišao 2015. godine. Odrednica 100.000, strana 1348.

 

 

 

 

LEKSIKON ČASOVNIČARSTVA,  izišao je u oktobru  2017.  godine. Odrednica 20.000. Strana 463.

 

 

 

 

 

REČNIK KRIMINALISTIČKE TEHNIKE  koji će izići početkom 2018.  godine. Odrednica  40.000, strana oko1300.

 

 

 

 

 

Takođe je u pripremi i REČNIK  LIKOVNIH  UMETNOSTI  I  ZANATA, koji treba da iziđe krajem  2018. godine

 

 

 

 

 

Aktivnosti B. Vukičevića:

  1. Lektorisanje engleskih tekstova iz oblasti građevinarstva i prava (Editing of various texts)
  2. Prevode iz raznih tehničkih oblasti (Technical translations)
  3. Konsekutivno prevođenje (Consecutive translation)
  4. Davanjem visokostručnih časova za domaća lica i strance (Lessons for locals and foreigners) 
  5.  Zvanični Sudski Tumač za Južnoafričku Republiku 
  6. Zvanični Sudski Tumač za Republiku  Zimbabwe

Kontakt:  

  1. Telefoni: 011/ 24-57-021; 064/ 20-96-043
  2. E-Mail: leksikograf@gmail.com